TU Delft
Hoogleraar Housing Systems

Biografie

Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft.  Sinds bijna 40 jaar bestudeert Boelhouwer de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Boelhouwer was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, is commissaris bij 3BWonen in Lansingerland en visiteert via Cognitum regelmatig corporaties. Ook is Boelhouwer voorzitter van het European Network for Housing Research en  van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek.  Ook is hij editor in chief van het International Journal of Housing and the Built Environment en lid van de curriculum commissie van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners. Verder coördineert Boelhouwer het OTB/CBS expertisecentrum woningwaarde, dat onder meer ieder kwartaal de monitor koopwoningen uitbrengt. Ieder kwartaal bespreekt Boelhouwer de uitkomsten van deze monitor in het RTLZ programma Huizenindex.

Online masterclass | 10.00 uur

De woningmarkt na de verkiezingen

Wat gaat de verkiezingsuitslag betekenen voor de woningmarkt? Hoogleraar en woningmarktexpert Peter Boelhouwerschetst op basis van de verkiezingsuitslag de mogelijk te vormen coalities. Op basis van de verkiezingsprogramma’s blikken we daarna alvast vooruit hoe het nieuwe kabinet in de komende vier jaar de vastgelopen en oververhitte woningmarkt weer op gang denkt te gaan brengen.