Jet Wesseling
Relatiemanager MUNT Hypotheken,

Biografie

Jet Wesseling werkt sinds de start in 2014 bij MUNT Hypotheken. Met haar achtergrond als econoom (Msc) en hypotheekadviseur heeft zij binnen MUNT Hypotheken diverse functies vervuld. Daarnaast heeft zij jarenlange ervaring in de financiële sector. Op dit moment is zij relatiemanager en verantwoordelijk voor de strategische partners van MUNT Hypotheken. Dit beheert zij, door naast veelvuldig contact met de directie van de grote ketens, ook de discussie met de adviseur aan te gaan. Een luisterend oor te bieden en frequent de adviseurs te bezoeken. Hiermee streeft MUNT Hypotheken – door continu input te verzamelen – naar het beste Hypotheekproduct en de beste voorwaarden.

Hoe maak je als hypotheekaanbieder het verschil voor de klant?  

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwacht van hypotheekaanbieders dat zij professionele en klantgerichte dienstverlening leveren aan consumenten. Doel is dat zij inzicht krijgen in en grip op hun financiële situatie.

Dat geldt zowel bij acceptatie als tijdens het beheer van de hypotheek. Door een betere invulling te geven aan het beleid in beheersituaties kunnen geldverstrekkers consumenten op ieder gewenst moment gericht hulp bieden. De AFM heeft geldverstrekkers dan ook opgeroepen werk te maken van (wat zij noemen) ‘Preventief Beheer’, en houdt nauw toezicht of geldverstrekkers de aanwijzingen opvolgen. Maar dat kunnen wij natuurlijk niet zonder u, als adviseur!

In deze Masterclass geeft MUNT Hypotheken een kijkje in de keuken

  • Wat onderneemt de geldverstrekker op het gebied van Preventief en Actief Beheer?
  • Waar liggen de mogelijkheden en kansen om de relatie met de klant te verstevigen in geval van een echtscheiding?
  • Hoe zorgen we dat onze klanten in een echtscheiding aan hun financiële verplichtingen kan blijven voldoen?

Een Masterclass waarin u ontdekt hoe u de nazorgplicht ombuigt in een kans om de dialoog met bestaande klanten aan te gaan, ook als de klant zich in een vervelende situatie bevindt!